Jeti tehniline ülevaatus

Jeti tehnilisel ülevaatusel kontrollitakse:

 1. jeti omandiõigust tõendava dokumendi ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist valmistatud jeti vastavusdeklaratsiooni olemasolu ning jeti vastavust nimetatud dokumentidele;
 2. eestikeelse juhise ja ohutusteabe olemasolu jetil, mis on lastud turule „Toote nõuetele vastavuse seaduses” mõistes tootja, tootja volitatud esindaja või nende tunnustatud levitaja või importija poolt

Jeti tehnilise ülevaatuse kontrollaktile kantavad andmed

 1. kontrollakti number;
 2. jeti mark;
 3. jeti mudel;
 4. pikkus;
 5. laius;
 6. tühimass;
 7. lubatud sõitjate arv;
 8. mootori võimsus;
 9. identifitseerimisnumber – HIN/CIN-kood või valmistaja tähis
 10. ehitusaasta;
 11. tehnokood;
 12. ülevaatuse kuupäev;
 13. ülevaatuse teostanud asutus või ettevõtja;
 14. ülevaatuse teostanud isiku nimi ja allkiri;
 15. jeti omaniku või vastutava kasutaja andmed;
 16. ülevaatuse käigus avastatud puudused.