Hädaolukorrast teatamine

Õnnetusjuhtumist või hädaolukorrast teata Piirivalveameti Operatiivinformatsiooni‐ ja mereseirekeskusesse raadio teel 16. kanalil, telefonitsi 692 2500 või 619 1124.

Mobiiltelefonilt helistades võib valida ka hädaabi numbri 112. Teata kohe, et hädaolukord on veekogul (kas merel, jõel või järvel) ning sind ühendatakse päästjatega.

Hädateatega edasta:

  • enda andmed ja hädas oleva veesõiduki nimi ning sidepidamise võimalused • võimalikult täpselt enda või õnnetuspaiga asukoht
  • juhtumi kirjeldus
  • kas on vigastatuid või on oht inimelule
  • missugust abi vajatakse

Allikas: Abiks paadimehele, Veeteede Amet