Väikelaeva ja jeti tehniline järelevalve

Väikelaeva tehnilise ülevaatuse liigid on:

 1. väikelaeva konstruktsioonilise ümberehituse järgne tehniline ülevaatus;
 2. enda tarbeks ehitatud väikelaeva tehniline ülevaatus;
 3. väikelaevaks ümberregistreeritava laeva tehniline ülevaatus;
 4. sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise;
 5. registreerimiseelne ülevaatus;
 6. omaniku soovil väikelaeva tehniline ülevaatus;
 7. jeti tehniliseks ülevaatuseks on registreerimiseelne ülevaatus.
 8. Väikelaeva varustuse nõuete täitmist kontrollitakse pistelise kontrolli käigus

Tehnilist ülevaatust teostatakse järgmiselt:

 • Väikelaeva tehnilise ülevaatuse teeb Veeteede Amet või käesoleva seaduse kohaselt tunnustatud väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostaja.
 • Väikelaeva registreerimiseelset ülevaatust teevad Maanteeamet ja Veeteede Amet. Esmakordselt registrisse kantava väikelaeva registreerimiseelset ülevaatust võib lisaks Maanteeametile ja Veeteede Ametile teostada Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud väikelaeva tootja või tootja volitatud esindaja toote nõuetele vastavuse seaduse mõistes (edaspidi tootja või tootja volitatud esindaja) või nende poolt tunnustatud levitaja või importija toote nõuetele vastavuse seaduse mõistes (edaspidi levitaja või importija) või käesoleva seaduse kohaselt tunnustatud väikelaevade tehnilise ülevaatuse teostaja;
 • Väikelaeva varustuse nõuete täitmist kontrollitakse pistelise kontrolli käigus.
 • Kui Maanteeameti või Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud väikelaeva tootja või tootja volitatud esindaja või levitaja või importija tehtaval väikelaeva registreerimiseelsel ülevaatusel ei ole võimalik esitatavatest dokumentidest tuvastada kõiki registrisse kantavaid andmeid, teeb registreerimiseelse ülevaatuse Veeteede Amet.
 • Jeti registreerimiseelse ülevaatuse teeb Maanteeamet või Maanteeametiga vastava lepingu sõlminud jeti tootja või tootja volitatud esindaja või levitaja või importija.
 • Sellise väikelaeva tehniline ülevaatus, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise, tehakse:
  1. vähemalt iga kolme aasta järel, kui väikelaeva vanus on alla kümne aasta;
  2. vähemalt iga kahe aasta järel, kui väikelaeva vanus on kümme aastat või enam.
 • Tehniline ülevaatus tehakse Eestis. Kui väikelaeva omanik taotleb välisriigis asuva väikelaeva tehnilist ülevaatust, kannab ta eksperdi või järelevalveametniku lähetuskulud, mis on arvestatud vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 43 lõike 3 alusel kehtestatud korrale.